Preinscripció – Matriculació

CALENDARI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE MATRICULACIÓ

Presentació de sol·licituds

Segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària del 7 al 21 de març de 2022.

Publicació de les llistes provisionals i període de reclamacions

  • Publicació de les llistes provisionals amb la puntuació provisional: 21 d’abril de 2022
  • Presentació de reclamacions (en cas que es detecti alguna errada en les dades o no s’estigui d’acord amb la puntuació assignada): del 22 al 28 d’abril de 2022
  • Publicació de les llistes, un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig

Sorteig públic i publicació de llistes

  • Sorteig públic: 9 de maig a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació
  • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 11 de maig de 2022
  • Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i de la llista d’espera: 10 de juny

Matrícula

  • Per a tots els ensenyaments, del 21 al 29 de juny

 

Web de l’IMET