GEP

A Whirpool of languages in action!
Un Volerany de llengües en acció!

Aquest projecte s’inicia a la nostra escola el curs 2015-2016.

 

El GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüísme) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest grup experimental durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017.

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la competència lingüística i plurilingüe dels nostres alumnes. Aquest objectiu l’aconseguirem incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de Medi.

 

Durant el primer i segon trimestre l’equip directiu i un grup de mestres han rebut formació, s’ha creat un grup impulsor, s’han elaborat els projectes i material i aquests, s’han pogut implementar satisfactòriament. El GEP s’incorporarà també al projecte lingüístic del centre.

 

El curs 2015-16 el projecte s’ha aplicat principalment a Cicle Mitjà amb l’objectiu de consolidar-lo i de que es faci extensiu a la resta de cicles.

 

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament.

Llegeix els nostres blogs

 

  Blog ERASMUS+

  Blog de P3

  Blog de P4

  Blog de P5

  Blog de 1r

  Blog de 2n

  Blog de 3r

  Blog de 4t

  Blog de 5è

  Blog de 6è

  Blog de la Biblioteca

  Blog d’Educació Física

  Blog Aula TAC

  GEP

  Blog d’Anglès