PREINSCRIPCIÓ- Criteris d’assignació

PREINSCRIPCIÓ- Criteris d’assignació

PREINSCRIPCIONS  CURS 2022-23:  CRITERIS D’ASSIGNACIÓ

 

PRIORITARIS

Els criteris de prioritaris són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins del municipi del centre, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins del municipi, se sumen 20 punts.
 3. Si Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.

COMPLEMENTARIS 

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 2. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
 4. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 5. Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 6. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.,  se sumen 15 punts.
 7. Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

 

Podeu consultar tota la informació al següent enllaç:

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/criteris-assignacio/