Places Provisionals curs 2022-2023

Places Provisionals curs 2022-2023

PLACES PROVISIONALS
De manera provisional, a l’escola Volerany tenim la següent oferta de places pel curs 2022-23: 
P3 d’ed. Infantil: 32 places ordinàries  i 8 places Nee
1r de primària 1 plaça ordinària
4t de primària 2 places ordinàries