El Cicle de Petits al Volerany

El Cicle de Petits al Volerany

El cicle d’Educació Infantil està format per dues línies ubicades a la planta
principal en un mateix passadís, amb accés directe al pati.
Els nens i les nenes entren a l’escola acompanyats de la família fins a la porta
de l’aula.
Pel que fa a l’adaptació, durant el primer mes, les famílies poden entrar a
l’aula acompanyant l’alumne/a per tal que agafin seguretat i confiança.
Una de les metodologies en què ens basem són els ambients. Es porten a
terme en 3 espais diferents i sempre s’ofereix alguna activitat
d’experimentació, d’art, de construccions, de motricitat fina i de joc
simbòlic. A P4 i P5 també s’ofereixen propostes d’anglès i la dinàmica és
similar.
A la classe amb la tutora fem propostes d’aula, majoritàriament activitats
lúdiques de llenguatge i matemàtic, també es realitzen les especialitats de
música, anglès i psicomotricitat.

Click a la imatge per accedir