Trets d’identitat

L’escola es va iniciar el curs de 2006-2007.

 

Som una escola formada per un equip de mestres il·lusionats i compromesos amb uns objectius educatius a compartir amb les famílies i oberts a les futures situacions de canvi.

 

Al principi estàvem ubicats en mòduls prefabricats al Parc de Torre d’Enveja, des de gener de 2010 estem ubicats al nou edifici que està als antics terrenys de la Fusteria Pirelli (entre els carrers de Castellet, Joan Llaveries i Canyelles).

 

Som una escola…

Arrelada al territori, al municipi i a la comarca

 

  Que valora la participació i la implicació de les famílies

 

  Formada per famílies que depositen la seva confiança en el nostre projecte.

 

Oberta a tothom, integradora de la singularitat de tots els que en formen part.

 

Respectuosa amb els diferents ritmes d’aprenentatge.

 

  Formadora de persones solidàries, cooperatives, responsables.

 

Respectuosa amb tot tipus d’ideologia.

 

Potenciadora de l’esperit crític i de l’autoestima.

 

Desenvolupadora de les habilitats de pensament i de creació que permeti als veritables protagonistes de l’aprenentatge, als nostres nens i nenes, “crèixer” en tots els sentits.

Llegeix els nostres blogs

 

  Blog ERASMUS+

  Blog de P3

  Blog de P4

  Blog de P5

  Blog de 1r

  Blog de 2n

  Blog de 3r

  Blog de 4t

  Blog de 5è

  Blog de 6è

  Blog de la Biblioteca

  Blog d’Educació Física

  Blog Aula TAC

  GEP

  Blog d’Anglès