Projectes

Erasmus+

Entra al blog

Aquest projecte s’inicia a la nostra escola el curs 2015-2016.

 

El GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüísme) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest grup experimental durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017.

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la competència lingüística i plurilingüe dels nostres alumnes. Aquest objectiu l’aconseguirem incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de Coneixement del Medi Natural i des de l’àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural.

 

L’equip directiu del centre i un grup de mestres han rebut una formació de dos anys, s’ha creat un grup impulsor i s’estan elaborant, des d’aleshores, projectes i materials.

 

Els projectes realitzats fins ara, s’han implementat satisfactòriament. El GEP s’ha incorporat al projecte lingüístic de centre.

 

Un cop acabada la formació s’estableix una continuïtat del projecte en el centre.

 

En el curs 2017-2018 l’experiència duta a terme durant dos anys s’ha consolidat en el nostre centre i s’ha fet palesa establint sessions setmanals de projectes de medi en llengua anglesa en el Cicle Mitjà i en el Cicle Superior d’Educació Primària i amb la intenció futura que pugui ampliar-se fins a Cicle Inicial.

 

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament

L’Hort

Apadrinaments

Ús de les noves tecnologies

Aula TAC | PDI (a totes les aules) | Carros de portàtils al CM i al CS | Carro de tablets CI | Blog d’aula | Domini pròpi d’escola a partir de 3r: correu, documents,… | Web | Revista digital

Biblioteca

Teatre

Revista