Preinscripció – Matriculació

CALENDARI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE MATRICULACIÓ

Presentació de sol·licituds

Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundaria obligatòria del 23 de març a l’1 d’abril de 2020

Matriculació

Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundaria obligatòria del 16 al 22 de juny de 2020

Llegeix els nostres blogs

 

  Blog ERASMUS+

  Blog de P3

  Blog de P4

  Blog de P5

  Blog de 1r

  Blog de 2n

  Blog de 3r

  Blog de 4t

  Blog de 5è

  Blog de 6è

  Blog de la Biblioteca

  Blog d’Educació Física

  Blog Aula TAC

  GEP

  Blog d’Anglès