La nostra Escola, El Volerany

La nostra Escola, El Volerany

LÍNIES GENERALS DEL CENTRE

Volem que la nostra escola potenciï un aprenentatge per a la vida on els
alumnes siguin els protagonistes per garantir l’èxit escolar i proporcionant
habilitats que els ajudaran al llarg del seu propi camí.
Els valors són els principis que configuren la nostra tasca docent, per tant han
de ser presents a cada racó i persona de la nostra escola, de tal manera
que això representa una manera de fer, de ser i de pensar, tenint com a
punts de referència:
Concepte positiu d’un mateix i de la resta d’integrants de la comunitat.
El valor de la pluralitat social, cultural i familiar.
La creativitat com a eina de comunicació.
La responsabilitat de l’esforç i de l’ajuda entre iguals.
Relacions socials com a creixement personal.
La sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.
Tot això fa possible que els nostres alumnes s’adaptin a una societat
complexa, diversa i globalitzada, amb una vida plena i amb valors de
ciutadania

Click a la imatge per accedir