Pla d’Actuació de Centre 2020-21

Pla d’Actuació de Centre 2020-21

Aquest Pla d’Actuació de Centre per al curs 2020-21 , és un guia sobre l’organització de
l’escola i té la finalitat d’informar a tots els membres de la comunitat educativa de la
proposta d’obertura del centre que inclou tots els àmbits d’actuació del centre en el marc
de la pandèmia per la Covid-19.
Aquest Pla s’ha realitzat d’acord amb les Instruccions de la secretaria de Polítiques
educatives i el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat pels Departaments de
Salut i Educació.

Click a la imatge per accedir