LLISTAT DE BAREMACIÓ AMB PUNTUACIÓ ORDENADA 2020-21

LLISTAT DE BAREMACIÓ AMB PUNTUACIÓ ORDENADA 2020-21

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició ordenada definitiva a 11/06/2020

Click ala imatge per accedir