PREINSCRIPCIÓ ONLINE

PREINSCRIPCIÓ ONLINE

Aquest any, de manera excepcional,  les preinscripcions es poden realitzar en línia del 13 al 22 de maig, al portal del Departament d’Educació i enviar el resguard de la sol·licitud al mail  de l’escola que heu posat en primera opció, juntament amb la documentació obligatòria,   

 

El nostre mail 

 

a8065275@xtec.cat

 

També  cal adjuntar  tota la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que heu marcat a la sol·licitud i que trobareu al final del document.

 

Per realitzar la sol·licitud en línia i conèixer tota la informació podeu anar al següent enllaç

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

 

Al document adjunt podeu trobar la documentació necessària així com els criteris de prioritats marcats pel Departament d’Educació .

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA