AJORNAMENT PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

AJORNAMENT PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

El Departament d’Educació ha decidit ajornar la preinscripció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garan

tir la seva realització en condici

ons de normalitat.

Anirem informant del nou calendari un cop tinguem més informacions.

Equip directiu