Preinscripció Curs 2018-2019

Documentació per tramitar la preinscripció

  • Imprès de sol·licitud omplert
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE sol·licitant (pare o mare) i nen/a a preinscriure amb l’adreça actualitzada
  • Original i fotocòpia del Llibre de Família
  • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària

Documentació Opcional:

  • Proximitat domicili habitual o adreça de lloc de treball com a domicili dins la població (si cal al·legar-ho)
  • Acreditació beneficiari de renda mínima d’inserció (si cal al·legar-ho)
  • Certificat de Discapacitat de l’alumne, pare, mare, tutor/a, germans… (si cal al·legar-ho)
  • Carnet de família nombrosa o monoparental (si cal al·legar-ho)
  • Malaltia crònica de l’alumne/a (si cal al·legar-ho)
  • Adscripció de germà/na a un altre centre públic (si cal al·legar-ho)

Horaris de la preinscripció

Divendres 13
11:30 a 12:30 hores

Dilluns 16
15 a 16:30 hores

Dimarts 17
9 a 11:30 hores
15 a 16:30 hores

Dimecres 18
9 a 12:30 hores
15 a 16:30 hores

Dijous 19
9 a 11:30 hores
15 a 16:30 hores

Divendres 20
11:30 a 12:30 hores

Dilluns 23
15 a 16:30 hores

Dimarts 24
9 a 12:30 hores
15 a 16:30 hores

Calendari oficial

Fases de la preinscripcióDates
Difusió de l’oferta9 d’abril
Jornada de portes obertes19 de març (16:00 h)
Presentació de sol·licituds de preinscripcióDel 13 al 24 d’abril
La presentació de documents es pot fer fins el 25 d’abril
Llistes amb el barem provisional3 de maig
Presentació de reclamacionsdel 4 al 8 de maig
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions10 de maig
Sorteig11 de maig
Publicar de llistes ordenades definitives15 de maig
Publica oferta definitiva11 de juny
Publicació de les llistes d’admesos12 de juny
Període de matriculacióDel 21 al 27 de juny